Fontos Információk


MNB vezetői körlevél

Vezetői körlevél az egyoldalú szerződésmódosítás okának hirdetményi úton való közzétételével, valamint a módosítással érintett díjak, költségek és egyéb szerződési feltételek változásának transzparens megjelenítésével kapcsolatos elvárásokról

Vezetői körlevél megtekintése


THM információk

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékeket a 2023. augusztus 1-én érvényes kondíciók alapján határoztuk meg, figyelembe véve az aktuális feltételeket és a hatályos jogszabályokat, továbbá az egyedi kalkuláció során a díjkedvezményeket.

A feltételek változása esetén a THM mértékek módosulhatnak.

A THM mértéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, továbbá nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.2023. május 12. - 175/2023. (V. 12.) Kormány rendelet értelmében a Kormány változatlan feltételekkel meghosszabbította a kamatstopot 2023. december 31-ig.

2022. október 14-én a 390/2022. (X. 14.) Kormányrendelet a kamatstop hatályát 2023. június 30-ig meghosszabbította, illetve 2022. november 1-jétől a legfeljebb ötéves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal nyújtott, nem kamattámogatott jelzáloghitel-szerződésekre is kiterjesztette. A Kamatstoppal kapcsolatos rendeletek (782/2021. (XII. 24.), 215/2022. (VI. 17.), 390/2022. (X. 14.) Korm. r.) szerint a Kamatstop alá tartozó jelzáloghitelek esetén a kamatot a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatérték figyelembevételével kell megállapítani. Ez azt jelenti, hogy a 2022. január 1-jétől 2023. június 30-ig a Kamatstop rendelet miatt az alkalmazott referencia-kamatláb a 2021. október 27-én érvényes referencia-kamatlábnál nem lehet magasabb. A módosítás hatását a referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek legkorábban a 2022. februári törlesztőrészletben, a legfeljebb ötéves kamatperiódusú, nem kamattámogatott jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek a 2022. december havi törlesztőrészletben érzékelhetik először. A kamatstop alkalmazását követően a hitelező pénzügyi vállalkozás a szerződés szerinti kamattal számolja a törlesztőrészletet.

Milyen kölcsönökre vonatkozik a kamatstop?
A Kamatstop rendelet
  • a 3 és 12 havi BUBOR-hoz,
  • a 3 havi EURIBOR-hoz, valamint
  • az Államadósság Kezelő Központ által közzétett hozam alapján árazott 1 éves kamatperiódusú kamattámogatott,
  • 2022.11.01-től a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú, nem kamattámogatott
  • kölcsönökre vonatkozik, ha a kölcsönnek az érintett (2021. november 1. - 2023. június 30. közötti) időszakban kamatfordulója volt vagy lesz.
A Kamatstop rendelet szerint alkalmazott egyes referencia-kamatlábak
Referencia kamat Referencia kamat mértéke
3 hónapos BUBOR 2,02%
12 hónapos BUBOR 2,40%
3 hónapos EURIBOR -0,55%
1 éves ÁKK hozam 3 havi átlaga 1,36%
5 éves ÁKK 3,20%
5 éves BIRS 3,56%
5 éves BIRS 3,66%

A referencia-kamatláb változástól független egyéb kamatváltozásokra a Kamatstop rendelet nem vonatkozik.

Az ügyfél teendői

Az érintett ügyfeleket a hitelező pénzügyi vállalkozás levélben is értesíti a kamatváltozásról. Az ügyfeleknek a változással kapcsolatos teendője nincs, csupán az értesítés szerinti új törlesztőrészletet szükséges fizetnie 2022. február hónaptól a Kamatstop rendeletben meghatározott időszakban (2023. januárig).

Kérdés esetén

Ha segítségre van szüksége vagy kérdése van, munkatársaink állnak rendelkezésére:

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a gazdasági újraindítás keretében arról döntött, hogy féléves lakossági kamatstopot vezet be a jelzáloghitelekre. A döntés értelmében a fordulónapról érvényes referencia-kamatlábat 2022.január .1. és június 30. között úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 27-dikén érvényes referencia-kamatlábnál. A Kormány döntése alapján nem lehet a tőke-kamattartozást a rendelet hatálya alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a módosult kölcsönszerződést nem kell közjegyzői okiartba foglalni, a korábbi közjegyzői okiart a szerződés módosult tartalmának keretei között is érvényes. A kamatstop a lakáscélú támogatásnak minősülő kamattámogatott hitelszerződéskre is vonatkozik. A kamatláb változásáról részletes tájékoztatást fogunk nyújtani az Ön részére.


Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatást ad Önöknek az esetlegesen beérkezett ügyfél panaszokra adott válaszunk el nem fogadása esetére:

Abban az esetben, ha az ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a Belvárosi Pénzügyi Zrt. nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van reklamációjával írásban a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulni, illetve az MNB által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület, vagy a bíróság eljárását kezdeményezni.

Elérhetőségek

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Pénzügyi Békéltető Testület


Kapcsolat

Telefon: (+36 1) 788-1666

E-mail: info@belvarosizrt.hu