Devizahiteles Elszámolás


Deviza és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

http://birosag.hu/kozerdeku-informaciok/deviza-es-forinthitelek-elszamolasi-es-forintositasi-jogorvoslataiElszámolási és forintosítási információk:Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elszámolással és szerződésmódosítással kapcsolatos panaszbeadványukat elektronikus formában az elszamolasqj@quaestorjelzalog.t-online.hu e-mail címünkre, postai úton a 1380 Budapest Pf.: 1197. címünkre, illetve faxon a 36-1-299-9926 sz. telefonszámra küldhetik meg.Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatás a 2014.évi XXXVIII.; XL.; LXXVII és LXXVIII. törvények, valamint a MNB 2014. évi 42.; 53. 54. és 58. sz. rendeletei által meghatározott, a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolás szabályairól:

A vonatkozó törvények, illetve MNB rendeletek az alábbi internetes címen érhetőek el:

http://felugyelet.mnb.hu/intezmenyeknek/elszamolas_forintositas

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. január elsejétől a devizahitelek törlesztési részletének meghatározása svájci frank alapú kölcsönszerződések esetében 256,47 HUF/CHF, euro alapú kölcsönszerződések esetében 308,97 HUF/EUR árfolyamon kerül meghatározásra.

A devizahitelek forintosítása 2015.február 1.-i fordulónappal fog megtörténni.

Az 58/2014. (XII.17) MNB rendeletének 10.§.-ban meghatározott formanyomtatványok mintái, a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos, általunk nyújtandó tájékoztatásokról

MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: Pénzügyi Navigátor elszámolási és forintosítási tudnivalókTisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről:

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú/a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése szerinti deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Közzétételek az elszámolási kötelezettség teljesítéséről:

A menüpont tartalmát a jogszabályban előírt határidőknek megfelelően fogjuk feltölteni.

Kérjük, hogy az elszámolás kézbesíthetőségének, valamint a határidők betarthatóságának érdekében szíveskedjenek mielőbb pontosítani lakcímüket, illetve értesítési címüket, valamint bankszámla számukat.Tisztelt Ügyfeleink!

Az elszámolással és szerződésmódosulással kapcsolatos - a Pénzügyi Békéltető Testület által közzétett - formanyomtatványok az alábbi internetes címen érhetők el:

http://felugyelet.mnb.hu/pbt/bal_menu/letoltheto_dok/eljaras.html


Kapcsolat

Telefon: (+36 1) 788-1666

E-mail: info@belvarosizrt.hu